PREFER S.C. ul. Mikołowska 22/1, GLIWICE
32 231 03 44

Projektowanie instalacji wentylacyjnych

Projektujemy systemy wentylacji mechanicznej (nawiewnej, wywiewnej) w obiektach przemysłowych, komunalnych, handlowych, służby zdrowia i budownictwa indywidualnego.

Rozwiązania projektowe opieramy o urządzenia firm krajowych i zagranicznych.

DOSTAWA URZĄDZEŃ

1. Wentylatory z wyposażeniem:

 • promieniowe, osiowe, bębnowe
 • dachowe, kanałowe, wiatrowe
 • standardowe, przeciwwybuchowe, kwasoodporne

Producenci: Juwent-Ryki, Tywent, Metalplast, Frico /Foko/, Uniwersal, Termowent, Konwektor, Venture Industries, Klimawent, Systemair, Helios

2. Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne:

 • z nagrzewnicami wodnymi, parowymi, elektrycznymi, gazowymi
 • z odzyskiem ciepła (wymiennik krzyżowy, obrotowy)
 • centrale podwieszone
 • centrale kompaktowe
 • centrale dachowe
 • centrale basenowe
 • centrale garażowe
 • centrale dachowe - bez kanałowe
 • małe centrale grzewczo - wentylacyjne z odzyskiem ciepła do budownictwa indywidualnego

Producenci: Juwent-Ryki, Frapol, VTS Clima, Clima-Product, Systemair, Menegra

3. Kanały i osprzęt wentylacyjny:

Materiał: STAL, ALUMINIUM

 • kanały prostokątne
 • rury "spiro"
 • rury aluflex: o80-500
 • przepustnice jednopłaszczyznowe
 • przepustnice wielopłaszczyznowe
 • czerpnie powietrza
 • podstawy dachowe
 • filtry
 • wyrzutnie powietrza
 • tłumiki akustyczne
 • kratki wentylacyjne
 • anemostaty (nawiewne i wywiewne)
 • nawiewniki wirowo - promieniowe
 • nawiewniki liniowe
 • dysze nawiewne
 • belki chłodzące
 • klapy przeciwpożarowe

Producenci: Lemawent, Spirur, Beliner - Luft, Koss, CWK, RDJ Klima

Materiał: POLIPROPYLEN, POLIETYLEN, PODCHLOREK WINYLU

 • kanały prostokątne
 • kanały okrągłe
 • przepustnice jednopłaszczyznowe
 • przepustnice wielopłaszczyznowe
 • czerpnie powietrza
 • wyrzutnie powietrza
 • podstawy dachowe
 • kratki wentylacyjne
 • Producenci: Produkcja własna PREFER ZPUH

4. Kurtyny powietrzne: do bram przemysłowych, drzwi

Producenci: Juwent-Ryki, Olefini

5. Chłodnie wentylatorowe

6. Urządzenia grzewczo - wentylacyjne

WYKONAWSTWO INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

W zakresie wykonawstwa oferujemy:

 • montaż instalacji wentylacyjnych
 • montaż, okablowanie i rozruch central wentylacyjnych
 • wykonywanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnych
 • dobór i montaż kurtyn powietrznych

Firma PREFER współpracuje z największymi, przodującymi producentami urządzeń w branży, stosując innowacyjne rozwiązania techniczne oraz nowoczesne metody badań i pomiarów.

juwent


termowent

abb
berlinerluft

termex

systemair

tywent

uniwersal

venture

dantherm